Training Dates

Training Dates

2020

1) BASIC LIFE COACH

September 5-6, 2020 (Saturday & Sunday)

(Or anytime online)

2) LIFE COACH CERTIFICATION

September 26 - 27, 2020 (Saturday & Sunday)

October 3-4, 2020 (Saturday & Sunday)

2) MASTER LIFE COACH CERTIFICATION

September 26 - 27, 2020 (Saturday & Sunday)

October 3-4, 2020 (Saturday & Sunday)

October 17-18, 2020 (Saturday & Sunday)

October 24-25, 2020 (Saturday & Sunday)