Training Dates

Training Dates

2020

1) BASIC LIFE COACH

January 18,19, 2020 (Saturday & Sunday)

2) LIFE COACH CERTIFICATION

January 25 - 26, 2020 (Saturday & Sunday)

February 1-2, 2020 (Saturday & Sunday)

2) MASTER LIFE COACH CERTIFICATION

January 25 - 26, 2020 (Saturday & Sunday)

February 1-2, 2020 (Saturday & Sunday)

February 22-23, 2020 (Saturday & Sunday)

February 29 - March 1, 2020 (Saturday & Sunday)