Training Dates

Training Dates

2021

1) BASIC LIFE COACH

May 1 & 2,2021 (Saturday & Sunday)

(Or anytime online)

2) LIFE COACH CERTIFICATION

May 1 & 2, 2021 (Saturday & Sunday)

May 15 & 16, 2021 (Saturday & Sunday)

May 22 & 23, 2021 (Saturday & Sunday)

2) MASTER LIFE COACH CERTIFICATION

May 1 & 2, 2021 (Saturday & Sunday)

May 15 & 16, 2021 (Saturday & Sunday)

May 22 & 23, 2021 (Saturday & Sunday)

June 5 & 6, 2021 (Saturday & Sunday)

June 12 & 13, 2021 (Saturday & Sunday)